زنگ انشاء

خلاقیت از زمانی آغاز می‌شود که تمام دانسته‌هایت را منتشر کنی و دیگر چیزی برای گفتن نداشته باشی

یک محاسبه سرانگشتی


سه دقیقه و پنجاه و یک ثانیه 

Designed By Erfan Powered by Bayan