زنگ انشاء

خلاقیت از زمانی آغاز می‌شود که تمام دانسته‌هایت را منتشر کنی و دیگر چیزی برای گفتن نداشته باشی

شماها خیلی خوبید 😍😍

تقدیم به دوستان خوب بیانی ام 

Designed By Erfan Powered by Bayan