زنگ انشاء

کسی که زنگ انشاء رو دوست نداشت ولی الان دوست داره بنویسه

خدایا شکرت

چه شانسی آوردیم ...!!!
:اون شانس نبود 
پس چی بود ؟
:خدا هوات رو داشت 
خدایا شکرت 
خدایا شکرت 
خدایا شکرت 
شکر 
شکر 
شکر 
شکر 
........
زنگ انشا فرصتی برای از خود گفتن و به خود باوری رسیدن زنگی برای زیبا دیدن و زیبا اندیشیدن
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan