زنگ انشاء

کسی که زنگ انشاء رو دوست نداشت ولی الان دوست داره بنویسه

بعضیا چقد خوبن :)/باز نشر

بعضیا چقدر خوبن

‏باشن کنارت خوبن،نباشن خوبن،پیام بدن حرف بزنن خوبن،پیام ندن خوبن،انتظار برای دیدنشون خوبه،شنیدنشون خوبه

‏چقدر وجود بعضیا خوبه.

:)

زنگ انشا فرصتی برای از خود گفتن و به خود باوری رسیدن زنگی برای زیبا دیدن و زیبا اندیشیدن
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan