. بعضیا چقد خوبن :) :: زنگ انشاء

زنگ انشاء

کسی که زنگ انشاء رو دوست نداشت ولی الان دوست داره بنویسه یک روزانه نویس ساده

بعضیا چقد خوبن :)

/ بازدید : ۵۴

بعضیا چقدر خوبن

‏باشن کنارت خوبن،نباشن خوبن،پیام بدن حرف بزنن خوبن،پیام ندن خوبن،انتظار برای دیدنشون خوبه،شنیدنشون خوبه

‏چقدر وجود بعضیا خوبه.

:)

نویسنده : بانو ... ۲۱ لایک:)
About Me
زنگ انشا فرصتی برای از خود گفتن و به خود باوری رسیدن زنگی برای زیبا دیدن و زیبا اندیشیدن
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان