. به اندازه لیاقت و ظرفیت آدم ها به آن ها محبت کن چون.... :: زنگ انشاء

زنگ انشاء

کسی که زنگ انشاء رو دوست نداشت ولی الان دوست داره بنویسه یک روزانه نویس ساده

به اندازه لیاقت و ظرفیت آدم ها به آن ها محبت کن چون....

/ بازدید : ۳۰
به اندازه لیاقت و ظرفیت آدم ها به آن ها محبت کن

چون آن ها دچار توهم ، خود بزرگ بینی ، دل زدگی ، جو زدگی

ارتفاع زدگی ، دریا زدگی ، سرگیجه و سپس حالت تهوع خواهند شد

و زمانی که حتی نمی توانند ادای خوب بودن تو را در بیاورند

از تو کینه به دل خواهند گرفت و شروع به رفتار نامعقول خواهند کرد !

آرام آرام محبت کن و اگر ناسپاسی دیدی

آرام آرام خارج شو ، انگار نه انگار که از اول بودی ...

نسرین بهجتی
نویسنده : بانو ...
About Me
زنگ انشا فرصتی برای از خود گفتن و به خود باوری رسیدن زنگی برای زیبا دیدن و زیبا اندیشیدن
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان